Χωματουργικές Εργασίες στην Κύπρο

Οι χωματουργικές εργασίες στην Κύπρο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τομέα των οικοδομών και κατασκευαστικών έργων. Οι οικοδομές και τα κατασκευαστικά έργα αν και έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων. Η εταιρεία Α/ΦΟΙ Πατρόκλου ΛΤΔ με την 30χρονή της πείρα στον τομέα των χωματουργικών εργασιών στην Κύπρο μπορεί να φέρει εις πέρας το οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Αν ψάχνεται για ειδικούς στις επιχωματώσεις, ανασκαφές ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με χωματουργικά στην Κύπρο τότε αυτό που ψάχνεται είναι οι Α/ΦΟΙ Πατρόκλου ΛΤΔ που με τους έμπειρους χειριστές και με τα μηχανήματα που διαθέτει μπορεί να εκτελέσει και να παραδώσει με ευθύνη και ποιότητα οτιδήποτε χωματουργικά έργα της ανατεθούν.

© Patroklos Patroklou 2017