Μεταφορές ADR Κύπρος- ADR Goods Transport Cyprus


Οι κατηγορίες ADR δημιουργήθηκαν με σκοπό την προστασία των πολιτών από τους κίνδυνους της μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. Όπως σε όλο τον κόσμο έτσι και η κατηγορία ADR υπάρχει και στην Κύπρο και απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και εξοπλισμό. Φορτία όπως καύσιμα, γκάζι , θειικό οξύ και εκρηκτικά δεν απαιτούν μόνο εξειδικευμένα μέσα μεταφοράς αλλά και εξειδικευμένους οδηγούς. Οι οδηγοί μας κατέχουν πρόσφατα ανανεωμένα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που αφορούν την μεταφορά τέτοιων φορτίων. Μέσα από σεμινάρια και εξετάσεις οι οδηγοί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να μεταφέρουν φορτία όπως Acid( Θειικό Οξύ) και εκρηκτικά με ασφάλεια στον προορισμό τους.

© Patroklos Patroklou 2017